True


Ticari Nitelikli Mesafeli Satış Sözleşmesi

Ticari Nitelikli Mesafeli Satış Sözleşmesi
1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
1.1. SATICI:
Unvanı: MALİK GROUP BASIM DANIŞMANLIK TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi: Zafer Mahallesi Kurultay Sokak 15/A Bahçelievler-İSTANBUL
İnternet Sitesi: www.bbaski.com
E-posta : info@bbaski.com
Tel. No: +90 555 140 6710
Ticaret Sicil No: 311560
MERSİS No: 0611151428700001
1.2. ALICI:
Adı Soyadı :
Telefon:
Adresi :
E-posta:
IP Adresi:

2. SİPARİŞ KONUSU ÜRÜNLER
https://bbaski.com/shop

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU
3.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (Bundan sonra kısaca ‘Sözleşme’ olarak
anılacaktır.) konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait www.bbaski.com alan adlı internet
sitesinden (Bundan sonra kısaca ‘İnternet Sitesi’ olarak anılacaktır.) elektronik
ortamda sipariş vererek satın aldığı, İnternet Sitesi’nde yazılı olan nitelikleri haiz ve
satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tarafların hak ve
yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

3.2. İşbu Sözleşme kapsamında, Taraflar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu
uyarınca tacir veya esnaf olduğundan ve Sözleşme konusu işin “ticari iş” olduğundan,
Sözleşme 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun Genel
Hükümlerine tâbidir. Bu kapsamda, Alıcı, bbaskı’nın İnternet Sitesi üzerinden yalnızca
tacir ve esnaflara yönelik bir hizmet sağladığını ve bu çerçevede, işbu Sözleşme
kapsamında doğan ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
kapsamında olmadığını kabul ve taahhüt eder. Bu kapsamda, Alıcılar bakımından,
tüketici mevzuatı hükümleri anlamında ‘tüketici’ tanımı söz konusu olmadığından,
Alıcılar belirtilen mevzuat uyarınca tüketicilere tanınan başta cayma hakkı olmak
üzere hak ve yetkilerden faydalanma hakkını haiz değildir.

3.3. Alıcı, yukarıda belirtilen satışa konu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı,
adedi, ödeme şekli, teslimat koşulları ve benzeri satışa konu ürün ile ilgili tüm bilgiler
ile iptal ve iade koşulları konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu bilgileri elektronik
ortamda kendi iradesiyle teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş vererek satın
aldığını kabul ve beyan eder.
3.4. İnternet Sitesi’nde ödeme sayfasında yer alan proforma fatura ile Kişisel
Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz
parçalarıdır.

4. TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. Satıcı, ödemesi tam olarak yapıldıktan sonra İnternet Sitesi üzerinden
gönderilen tasarım dosyaları her ürünün açıklamasında yer alan baskı
seçeneklerindeki fire oranları ve teslim tarihi içerisinde basıp eksiksiz olarak
göndermekle yükümlüdür.

4.2. Alıcı, İnternet Sitesi’ne üye olurken ve sipariş sırasında isim, soy isim, şirket
unvanı, e-posta adresi, telefon, adres, fatura bilgileri gibi kendisinden talep edilen tüm
bilgileri hukuka uygun, güncel, doğru ve eksiksiz olarak bildirmekle yükümlüdür.

5. SİPARİŞ(LER)E İLİŞKİN HÜKÜMLER
5.1. İşbu Sözleşme’nin tarafları Alıcı ile Satıcıdır. Bu kapsamda, işbu
Sözleşme’nin yerine getirilmesi ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar
Sözleşme’nin taraflarına aittir.

5.2. Alıcı, www.bbaski.com alan adlı internet sitesinde sunulan ürünlerden
sipariş edebilmek için İnternet Sitesinde talep edilen bilgileri girmek zorundadır.
Alıcı’nın, üye olmadan sipariş vermesi halinde Kullanım Koşulları, Üyelik Sözleşmesi,
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni ve gerekli diğer belgeleri
onaylayarak siparişin sonunda İnternet Sitesi’ne üye olmaktadır. Alıcı her zaman ve
ayrıca hiçbir gerekçe göstermeksizin üyeliğini sona erdirebilir.

5.3. Alıcı sipariş etmek istediği baskılı ürünler için; basılı materyalin cinsi, ebat,
renk, adet gibi seçenekleri işaretleyerek ve tasarımını yükleyerek ürün siparişini
verebilir.

5.4. Alıcı, sipariş ettiği ürünlerin hazır veya kişiye özel veyahut da kuruma özel
sipariş olup olmamasına göre iade etme koşullarının değişeceğini peşinen kabul
eder. Bu kapsamda Alıcı, ürünlerin tüzel veya gerçek kişi ayrımı bulunmaksızın,
kendisine özel olarak hazırlanması durumunda ürünleri iade etme hakkını haiz
olmadığını peşinen kabul eder.

5.5. Alıcı, siparişini belirledikten sonra tasarım dosyalarını, ürünü sepete attıktan
sonra PDF, PSD, AI, INDD, SVG, EPS formatlarında siteye yükleyebilir. Tasarımın
baskıya ve siparişe uygunluğu kontrol edildikten sonra, Alıcı’dan elektronik iletişim
yoluyla siparişin tasarımının baskıya uygunluğuna ilişkin onay alınacak, siparişi
verirken girdiği e-posta marifeti veya internet sitesi üzerindeki onay butonu aracılığı
ile onay alındıktan sonra Alıcı’nın siparişi baskıya alınacaktır.

5.6. Alıcı satın alma işlemini gerçekleştirdikten tamamladıktan sonra, en geç 7
(yedi) gün içinde, tasarımın çözünürlük, yerleşim, kesim payı gibi konularda baskıya
uygunluğu kontrol edilir ve gerekli ise bu konularla ilgili düzeltmeler yapılır. Baskıya
uygun son hali ve siparişin uygunluğu kendisine e-posta ile gönderilir.

5.7. Alıcı 7 (yedi) gün içinde kendisine gönderilen baskıya en uygun hale getirilen
tasarımı onaylamalıdır. Tasarım verilen süre içinde onaylanmadığı takdirde, tasarım
Alıcı tarafından ilk oluşturulduğu hali basılır ile teslim edilir. Alıcı, İnternet Sitesi’nde
sunulan ürünlerin niteliği ve tasarımı gereği, ürünün basılabilmesi için kendisine
sunulan seçenekleri okumak ve gerektiğinde kendisine yöneltilen seçeneklerden
tercihte bulunmak durumundadır. Alıcı, ürünü seçerken beyan ettiği ve seçtiği
seçeneklerin hatalı olmasından ve ürünün İnternet Sitesi’nden seçtiği şekilde, kendi
talebine göre hazırlanmasından kendisi sorumludur.

5.8. Alıcı ürünü tüm nitelikleriyle seçtikten, tercihlerini tamamladıktan sonra,
satın alma işlemi ödemenin yapılması ile tamamlanır.

5.9. Alıcı’nın tasarımı onaylamasının ardından, 30 (otuz) gün içinde sipariş
konusu ürünler basılı olarak adresine teslim edilir.

6. İPTAL ve İADE KOŞULLARI
6.1. İşbu Sözleşme kapsamında, kural olarak, Alıcı’nın özel istek ve talepleri
uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak Alıcı’ya özel hale
getirilen ürün ve hizmetler söz konusu olduğundan bu ürünlerin iptali ve iadesi
mümkün değildir.

6.2. Alıcı, sipariş uygunluğunu ve tasarımı onaylamadan ve satın alınan ürünler
baskıya geçmeden siparişten tamamen vazgeçme hakkına sahiptir. Alıcı, bu
vazgeçme talebini e-posta marifeti ile veya İnternet Sitesi’nde belirtilen ‘Müşteri
Hizmetleri’ telefon numarası vasıtası ile Satıcı’ya zamanında bildirdiği takdirde, ürün
bedeli kendisine 10 (on) iş günü içinde iade edilir ya da Alıcı’nın talebi veya onayı
üzerine bu tutar hesabında tutulup daha sonraki siparişlerinde kullanılabileceği gibi,
Alıcı’ya yine talebi üzerine bir kupon kodu tanımlanıp sonraki siparişlerinde
kullanması sağlanabilir.

6.3. Sipariş konusu ürünlerin, baskıya girilmeden iptal edilmek istenmesi halinde
ilgili siparişler için, varsa o ana kadar yapılmış işlemlere ait (prova baskı, grafik
düzenleme vs.) ücretler kesilerek tutar Alıcı’ya 10 (on) iş günü içinde iade edilecektir.

7. ÜRÜNLERİN TESLİMİ ve TESLİM ŞEKLİ
7.1. Sipariş konusu ürünler, aksi Alıcı tarafından ayrıca yazılı olarak belirtilmediği
takdirde Alıcı’nın yukarıda belirtmiş olduğu adresinde Alıcı’ya teslim edilecektir. Alıcı,
"Teslimat Bilgileri" ve "Alıcı" gibi siparişinin teslimatına dair verdiği bilgilerin doğru ve
güncel olduğunu, siparişinin kendisi veya belirlediği alıcılar tarafından ancak kimlik
ibrazı karşılığında teslim alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2. Kural olarak teslimat masrafları Alıcı’ya aittir. Satıcı, İnternet Sitesinde,
sistemde işlemin gerçekleştiği süre zarfında ilan ettiği tutarın üzerinde alışveriş
yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını ya da kampanya dahilinde
ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcı’ya ait olacaktır.
Bununla birlikte Satıcı, teslimatın hangi koşullarda kendisi tarafından karşılayacağını
belirlemekte serbest olup teslimat ücretine ilişkin herhangi bir taahhütte
bulunmamaktadır.

7.3. Teslimat; hazır ürünlerde stokların müsait olması, baskılı ürünlerde ise
üretim süresine bağlı olarak ve sipariş konusu ürün bedelinin Satıcı’nın hesabına
geçmesinden sonra 30 (otuz) günü geçmemek kaydıyla en kısa sürede yapılır.

7.4. Sipariş, Alıcı’nın ödeme bilgisi hakkında onay geldikten ve eğer Alıcı kendi
tasarımını yüklemişse gönderilen çalışmanın baskıya uygunluğu konusunda
elektronik ortamda onay alındıktan sonra verilmiş sayılacaktır.

7.5. Cumartesi ve Pazar günleri ile resmi tatil günlerinde verilen siparişler, ödeme
bilgisinin onayını takip eden ilk iş günü verilmiş kabul edilir.

8. AYIBA KARŞI SATICININ SORUMLULUĞU

8.1. Alıcı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereği; sipariş etmiş olduğu ürünlerin
teslimi sırasında ayıp kontrolü yapmakla sorumludur.

8.2. Alıcı, teslim edilen ürünler içerisinde açıkça görülen bir ayıp olması halinde
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 23/c maddesi uyarınca, durumu Satıcı’ya 3 (üç) gün
içerisinde ihbar etmekle yükümlüdür. Aksi halde Alıcı, 6098 Sayılı Türk Borçlar
Kanunu’nun 223. maddesi gereğince, teslim edilen ürünü ayıplı hali ile kabul etmiş
sayılacaktır.

8.3. Alıcı’nın, kendisine teslim edilen ürünlerde açıkça belli olmayan (gizli)
ayıplara karşı denetim ve kontrol (ürünü incelemek ve/veya incelettirmek)
yükümlülüğü ve teslim tarihinden itibaren 8 (sekiz) gün içerisinde ürünlerde bir ayıp
tespit etmesi/ettirmesi halinde derhal Satıcı’ya ihbar etme yükümlülüğü
bulunmaktadır. Aksi halde Alıcı, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 223. maddesi
gereğince, teslim edilen ürünü ayıplı hali ile kabul etmiş sayılacaktır.

8.4. Alıcı, Ayıp ihbarı ile birlikte İnternet Sitesi üzerinden iade talebi oluşturarak,
ürünü teslim almış olduğu şekli ile tam ve eksiksiz olarak Satıcı’ya göndermekle
yükümlüdür. Alıcı’nın teslim edilen ürünü herhangi bir nedenle iade edebilmesi için;
ürünün orijinal ambalajında muhafaza edilmesi, tüm ambalaj malzemeleriyle eksiksiz
bir şekilde, fiziksel hasar görmeden aynen geri gönderilmesi gereklidir. Ayrıca, irsaliye
ve faturanın tüm asıl ve kopyalarının da ürünlerle birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

8.5. Teslimatı yapan taşıyıcıdan kaynaklı hasar dışında, paket açılmadan fark
edilebilecek nitelikte herhangi bir hasar, eziklik, ıslaklık gibi normal olmayan bir
durum varsa; Alıcı teslimat görevlisinden tutanak hazırlamasını talep etmelidir.

8.6. Satıcı, usulüne uygun olarak yapılan ihbar ve sonrasında ürünün kendisine
teslimi ile birlikte gerekli kontrolleri yaparak; Alıcı’nın beyanlarında haklı olması
halinde (oluşabilecek renk farklılığı, kayma gibi baskı sürecinde oluşabilecek her türlü
hatalar) ayıplı ürünü değiştirerek veya yeniden basarak Alıcı’ya tüm masrafları
kendisince karşılanmak üzere teslim eder. Alıcı, dilerse ücret iadesi de talep edebilir.
Bu taktirde ücret iadesi 10 (on) iş günü içinde yapılacaktır.

8.7. İade edilen ayıplı ürünün yenisinin stoklarda kalmaması, yeniden basım
imkanının olmaması, basılacak materyalin bulunamaması ya da benzeri zorlayıcı
nedenler ile ayıpsız ürün ile değiştirme imkânının ortadan kalktığı durumlarda, Satıcı
ürün bedelini Alıcı’ya, herhangi bir faiz veya masraf ödemeksizin, tahsil edilen
yöntemle aynı şekilde iade edeceğini beyan ve taahhüt eder.

8.8. Ürün iadesinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı
olup Alıcı ve Satıcı belirtilen hükümlere riayet etmekle yükümlüdür.

9. FİYATLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER
9.1. Alıcı tarafından İnternet Sitesi’nden sipariş edilen ürünlerin ücreti İnternet
Sitesi’nde ve Alıcı’ya gönderilen fatura içeriğinde belirtilmiştir. Aksi ayrıca
belirtilmedikçe, fiyatlara KDV dahil değildir.

9.2. Alıcı’nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda İnternet
Sitesi’nden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı
ile kart sahibi banka arasında yürürlükte bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri
geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince
belirlenmekte olup Satıcı’nın bu konuya ilişkin herhangi bir yükümlülüğü
bulunmamaktadır

10. SATICI’NIN BEYANLARI VE SORUMSUZ OLDUĞU HALLER
10.1. Satıcı, İnternet Sitesi’ndeki fiyatlar ve ürün, renk, materyal çeşitleri ile hazır
tasarımlar ve de promosyonlar ve kampanyalar üzerinde dilediği zaman, ayrıca
herhangi bir bilgilendirme yapma zorunluluğu bulunmaksızın değişiklik yapma
ve/veya belirtilen tüm hususları iptal etme, silme, kullanıma kapatma hakkını saklı
tutar. Alıcı, bu değişiklikler veya iptallerden dolayı uğrayacağı doğrudan ve/veya
dolaylı zararlar için Satıcı’dan her ne nam altında olursa tazminat talep etmeyeceğini
peşinen kabul ve beyan eder.

10.2. Sipariş oluşturulurken Alıcı’nın göndermiş olduğu tasarımdaki tipografi
hataları, imla hataları, yanlış yerleştirme, uygun olmayan çözünürlük, yanlış baskı
materyali seçme, ölçü ve renk hataları gibi oluşacak sorunlardan Satıcı sorumlu
tutulamaz.

10.3. Satıcı, baskıya verilecek ürünlerde basılmak üzere hazırlanan içeriğin
hukuka, ahlâka ve genel mevzuata uygun olup olmadığını inceleme yükümlülüğü
bulunmamakla beraber, uygun görmediği içerikleri kabul etmeme ve bu yöndeki
siparişi iptal etme hakkına sahiptir.

10.4. Sipariş oluşturulurken bilgisayar veya tablet ekranlarında görünen tasarım
dosyasındaki renkler veya renk kartelalarından görülen renkler, basılmış üründe
görünen renklerle birebir aynı olmamasından, tasarım dosyasındaki renkler ile basılı
ürün arasında ton farkı bulunmasından Satıcı sorumlu tutulamaz.

10.5. Satıcı, bazı baskılı ürünlerin dış mekan kullanımına uygun olmadığını,
güneşe veya rutubete maruz bırakılmayacağını, bazı baskılı ürünlerin uygun saklama
koşulları içinde bulundurulması gerektiğini bildiğini kabul eder.

10.6. İşbu Sözleşme’nin konusu ile ilgili olarak, Sözleşme’nin Satıcı tarafından
eksik ifası, ayıplı veya kusurlu ifası hallerinde Alıcı, herhangi bir müspet ve/veya menfi
zarar ve kâr kaybı da dahil olmak üzere herhangi bir zararını talep etmeyeceğini kabul
ve taahhüt eder. Bu kapsamda, Satıcı’nın işbu Sözleşme’den doğabilecek maddi
sorumluluğu en fazla sipariş tutarı kadardır.

10.7. Satıcı, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde;
işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin
gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara
girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul
etmemektedir.

11. MÜCBİR SEBEPLER
11.1. Sözleşme’nin akdedildiği tarihte var olmayan ve Satıcı’nın kontrolü dışında
gelişen, ortaya çıkmasıyla Satıcı’nın Sözleşme ile yüklendikleri borç ve
sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmesini ya da bunları zamanında
yerine getirmesini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (her türden doğal afet, savaş,
terör, ayaklanma, mevzuat hükümlerinde değişiklik, el koyma, grev, lokavt, üretim ve
iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza, yaygın ve/veya sürekli elektrik ve/veya
internet kesintileri vb.) olarak kabul edilir.

11.2. Mücbir Sebep durumunda Satıcı, işbu Sözleşme ile yüklenmiş olduğu
edimleri tek taraflı olarak yerine getirmekten ödenen bedelin iadesini yaparak
tazminatsız olarak kaçınabilir.

11.3. Mücbir sebebin 45 (kırk beş) günden fazla sürmesi halinde Alıcı işbu
Sözleşme’yi feshederek ödediği bedelin iadesini talep edebilir.

12. DAMGA VERGİSİ
12.1. İşbu Sözleşme, 29.09.2016 tarihli ve 29842 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanan Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nin (Seri No: 60) 6/4 maddesi
gereğince damga vergisine tâbi değildir.

13. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ YARGI YERİ
13.1. Taraflar arasında doğan/doğabilecek her türlü ihtilafta Satıcı’nın ticari
defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar, faks kayıtlarının, mikrofilmlerinin, e-posta
yazışmalarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 193 uyarınca kesin delil
hükmünde olacağını Alıcı gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.2. İşbu Sözleşme Alıcı’nın ödeme yapmasından önce Taraflar arasında
elektronik ortamda düzenlenmiş ve onaylanmıştır; bu kapsamda, işbu Sözleşme
Taraflar arasında yazılı sözleşmenin yerine geçer ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri
Kanunu gereğince elektronik belge hükmündedir.

13.3. İşbu Sözleşme’den doğan her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul Anadolu
Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili ve görevli olup her türlü ihtilafın çözümünde
Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanacaktır.

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.